Rapport om kön och våld publicerat

22.08.2002
Blir kvinnors anmälan om våldtäkt trodd av polisen och rätten? Är våld en del av manligheten? Dessa och andra frågor behandlas i en aktuell TemaNord-rapport från Nordiska ministerrådet: Kön och våld i Norden – Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2002.
Vad händer med barn som upplever våld i hemmet? Blir kvinnors anmälan om våldtäkt trodd av polisen och rätten? Är våld en del av manligheten? Dessa och andra frågor behandlas i en aktuell TemaNord-rapport från Nordiska ministerrådet: Kön och våld i Norden – Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 november 2002.

Rapporten presenterar 36 bidrag och består av tre delar:
1. Offerskapande
2. Föräldraskap och barn
3. Maskulinitet, kultur och kulturer

– Rapporten ger en överblick över kunskapsläget och den forskning som pågår på detta fält i Norden. Våld är både ett socialt, individuellt och kulturellt problem, som måste hanteras på ett mer effektivt sätt än hittills. Avsikten med forskning om kön och våld är inte endast att stimulera debatt, utan bidra till att våld i allmänhet, och mäns våld mot kvinnor och barn i synnerhet, minskar och på sikt elimineras i våra samhällen, säger programkoordinator och redaktör Maria Eriksson vid Uppsala Universitet.

Nordiska Ministerrådets program Kön och våld – ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 har som målsättning att skapa en bättre översikt över kunskap om kön och våldsproblematik i och utanför Norden, samt ta fram ny kunskap på området. Forskningsprogrammet arrangerade konferensen i Køge som rapporten är ett resultat av. Programmet administreras av NorFA.

Frågor om rapporten?
Maria Eriksson
Programkoordinator
Uppsala Universitet
Box 821
SE-751 08 Uppsala, Sverige
Tel: + 46 18 471 34 55
Fax: + 46 18 471 11 70

Hela rapporten kan läsas i pdf-format på NorFAs hemsida och även beställas från Nordiska ministerrådets salgsavdelning:
Sune S. Sørensen, tel. + 45 33 96 04 09 / fax (+45) 3311 0345.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her