Realistisk undervisning i bioetikk

19.03.2003
I begynnelsen av mars var over 30 deltagere fra Norden og Baltikum samlet til seminaret Teaching Bioethics på Klækken i Norge. 20 forelesere fra hele Norden delte sine kunnskaper i undervisning av bioetikk, og kursdeltagerne fikk også utvekslet erfaringer seg imellom.
I begynnelsen av mars var over 30 deltagere fra Norden og Baltikum samlet til seminaret Teaching Bioethics på Klækken i Norge. 20 forelesere fra hele Norden delte sine kunnskaper i undervisning av bioetikk, og kursdeltagerne fikk også utvekslet erfaringer seg imellom.

- Særlig diskusjonene og gruppearbeidene var populære aktiviteter, sier kurskoordinator og generalsekretær for Nordisk Komité for Bioetikk, Helena von Troil.

Seminaret ble arrangert av NorFA i samarbeid med Nordisk Bioetisk Komité, og handlet om metoder for undervisning i bioetikk, det vil si etiske problemstillinger knyttet til medisin eller moderne bioteknologi.

- De siste årene har både etterspørselen etter bioetikkundervisning og antall kurs i bioetikk vært stadig økende. Samtidig er bioetikk et nytt emne som i sin natur er tverrfaglig. Mange som underviser bioetikk er ikke utdannet som eksperter i dette emnet. Bioetikkundervisning innebærer også spesielle utfordringer, ved at man ikke bare ønsker å lære bort teoretisk kunnskap, men evnen til etisk refleksjon og til å anvende denne i sitt daglige yrke. Av alle disse grunnene var det betimelig med et kurs om hvordan man best kan undervise i bioetikk, sier kurskoordinator Jakob Elster fra den norske Bioteknologinemnda.

Kurset var praktisk orientert, og det ble lagt stor vekt på gruppeøvelser for utprøving av metodene. Selv om, eller kanskje fordi deltagerne kom fra forskjellige fagområder, fungerte dette utmerket:

- Deltagerne var både filosofer, naturvitere og humanister. Alle var erfarne og vel innsatt i problematikken. Dette gjorde at kurset holdt en gjennomgående meget høy standard, sier Helena von Troil.

En rød tråd for kurset var forskjellen mellom en teoribasert tilnærming til etiske problemer, der man anvender etiske teorier på gitte problemer, og en mer case-basert tilnærming, der man tar utgangspunkt i konkrete saker og teorien spiller en mindre rolle. Det ble også lagt stor vekt på å bruke realistiske eksempler som studentene kunne kjenne seg igjen i.

Kursledelsen var meget fornøyd også med foreleserne, og det var meget gledelig at mange av dem ble på kurset i flere dager og deltok aktivt i arrangementene.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her