Rector Anders Örn tackar för sig

28.01.2005
Så har det nu skett: Vid årsskiftet blev NorFA det nya NordForsk! Efter ett beslut av de nordiska samarbetsministrarna i början av december 2004 bildades NordForsk för samordning och stöd till nordisk forskning och forskarutbildning.
En styrelse med 9 ordinarie ledamöter + 7 observatörer har tillsatts och styrelsen planeras ha sitt första möte i början av februari, 2005. Själv går mitt kontrakt som rektor för NorFA ut den 31 januari i år. Det har för mej personligen varit ett mycket intressant och lärorikt år. Jag är också mycket glad åt att NorFAs sekretariat i övrigt förblir intakt – fast nu med den nya stämpeln ”NordForsk”. Detta kommer möjliggöra att kontinuiteten kan upprätthållas, speciellt när det gäller nordiska satsningar inom forskarutbildning. Effektiva, och av forskarmiljöerna högt uppskattade stödformer som ex nätverken, bör om möjligt få vara kvar även under NordForsks nya paraply.

Dessutom kommer NordForsks styrelse att ha unika möjligheter till storsatsningar på högkvalitativa NCoEs, Nordic centers of excellence, och nordiska forskarskolor. Det internationella perspektivet, med samarbeten både inom och utanför Europa-USA bör prioriteras i framtiden. Detta gäller särskilt inom forskningsområden som ex naturvetenskap, klimat/miljö och hälsoforskning där nordiska forskare ofta varit pionjärer och fungerat som brobyggare mellan kulturer i olika delar av världen. I en omvärld som genom nya kommunikationsmedel krymper, blir personliga kontakter och samarbeten mellan forskare i Norden och närområdena och resten av världen till mycket värdefulla tillgångar.
Samlokaliseringen NordForsk - Nordisk InnovationsCenter ger även stora möjligheter till att samordna olika satsningar inom innovation, forskning, och forskarutbildning.

Det är även betydelsefullt att det goda samarbetet som NorFA har haft med andra nordiska organisationer upprätthålles, ex NordTek, NOVA, NKJ och SNS, och NOS nämnderna. Dessa organ har varit mycket viktiga samarbetspartners vid initiering av nya program och vid initiativtagande till samfinansiering av programmen i samarbete med de nationella forskningsråden. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till NordForsks duktiga sekretariat och NorFAs avgående styrelse för ett gott arbete och ett bra stöd under året!

Lycka till, NordForsk!Anders Örn
Rektor, NordForsk

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her