Reijo Vihko æresdoktor ved Karolinska Institutet

18.05.2005
Ved en høytidelig seremoni i Stadshuset i Stockholm 13. mai ble Reijo Vihko utnevnt til æresdoktor ved Karolinska Institutet. Vihko, som er fungerende direktør ved NordForsk, fikk utmerkelsen for sitt mangeårige internasjonale forskningspolitiske arbeid.
- Forskning har flyttet seg fra politikkens periferi til dens sentrum. Denne utvikling ser jeg svært positivt på. Omorganiseringen av forskning, lokalt, regionalt og internasjonalt har ført til en renessanse for nordisk samarbeid, sa Vihko og trakk fram NordForsk som et eksempel på dette i sin takketale på vegne av æresdoktorene.

- Kreative forskningsmiljøer er en av nøkkelfaktorene for nyskaping og innovasjon. For 40 år siden, da jeg fikk min viktigste forskerutdanning, var ikke dette begrepet mye brukt, sa Vihko.

Reijo Vihko er tidligere leder av Finlands Akademi og er kjent for å ha satset på eliteforskning og vitenskaplige evalueringer. Vihko har bakgrunn som forsker i klinisk kjemi, og hans forskning har omfattet steroider hos mennesker, steroidreseptorer og hormonavhengig kreft. Han har vært professor i kjemi ved Uleåborgs universitet hvor han har bygd opp et av Nordens mest avanserte laboratorier innen klinisk kjemi.

Sammen med Reijo Vikho ble Nelson Mandela, Sir Richard Doll og Margareta Wallenius-Kleberg æresdoktorer.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her