Reijo Vihko har ordet: - NordForsk får upp farten

09.03.2005
I alla högt utvecklade länder står de organisationer som ansvarar för forskning och forskningsfinansiering inför samma problem: hur kan man öka kvaliteten och effektiviteten på forskningsarbetet, samt öka dess inverkan på samhällslivet?
Det är visserligen ett känt fenomen att de flesta innovationer bygger på tidigare innovationer och inte kräver vetenskaplig forskning för att realiseras, men de viktigaste forskningsresultaten har alltid gett upphov till genomgripande samhälleliga effekter.

Det är i högsta grad realistiskt att Nordiska Ministerrådet omorganiserar sina strukturer för att låta nya idéer realiseras i det nordiska sammanhanget. NordForsk är resultatet av en noggrann analys av den nordiska forskningen, och kommer med säkerhet att finna sin plats i den snabba utveckling som nu äger rum. Organisationen bygger på den mycket goda grund som lades av NorFA och det Forskningspolitiska Rådet, som framgångsrikt betjänade det nordiska samarbetet i årtionden. Speciellt NorFA utvecklades till en vida känd expert på forskarutbildning och nätverksbygge inom nordisk forskning. Nu ger de nya ramarna ökade möjligheter till att kombinera de centrala elementen i grundforskning och forskarutbildning på nordisk basis, där också resurserna i länder som Estland, Lettland och Litauen kan utnyttjas. Vi vet att antalet unga människor som intresserar sig för forskning inte är lika stort som tidigare, vilket ökar betydelsen av detta bredare samarbete. NordForsk är också ett tecken på en världsomspännande förändring, där allt mer makt läggs i händerna på forskarna själva. Den nuvarande utvecklingen följer denna trend. Det finns en tro på att NordForsk, styrd av personer som är aktiva inom vetenskapen och forskningen, kan bygga upp nätverk mellan universiteten, forskningsinstitutionerna och företagarna. Även om NordForsks resurser är mycket små, kan de utökas i framtiden om NordForsk förmår realisera sina planer. Inom vetenskapen finns det mycket arbete som vi kan utföra tillsammans.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her