Rekordmange doktorgrader ved Norges Landbrukshøgskole

04.12.2002
Prorektor Anne-Marte Tronsmo ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) sier at forskerutdanningen ved høgskolen har æren for den kraftige økningen i antall doktorgrader. I november 2002 hadde 55 doktorander disputert ved høgskolen, mot 36 på samme tidspunkt i fjor.
Prorektor Anne-Marte Tronsmo ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) sier at forskerutdanningen ved høgskolen har æren for den kraftige økningen i antall doktorgrader. I november 2002 hadde 55 doktorander disputert ved høgskolen, mot 36 på samme tidspunkt i fjor.

Nettverk er en sentral del av forskerutdanningen ved NLH, og flere av stipendiatene gjør sine prosjekter i samarbeid med relevante eksterne forskningsinstitutter. Men også næringslivets behov blir møtt gjennom forskningen ved NLH.

Internasjonalisering gjennom forskerutdanningen er også viktig, spesielt i forhold til utviklingsland. Flere av årets kandidater kommer fra land som Etiopia, Tanzania, Kina og India.
- Disse forskerne tar med seg egne problemstillinger hjemmefra som de undersøker nærmere i Norge. Slik bidrar man til å løse sentrale utfordringer i studentenes hjemland, samtidig som man skaper internasjonale bånd mellom norske og utenlandske forskere, sier Anne-Marte Tronsmo.

NLH vurderer å etablere forskerskoler for å fortsette den positive utviklingen:
- I nordisk perspektiv har landbruksuniversitetene allerede diskutert dette. Forskerutdannningssamarbeidet er godt etablert, men vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet til forskerskoler innen fire-fem områder, påpeker Tronsmo.

Les mer på nlh.no.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her