Rekordmange doktorgrader ved Norges Landbrukshøgskole

04.12.2002
Prorektor Anne-Marte Tronsmo ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) sier at forskerutdanningen ved høgskolen har æren for den kraftige økningen i antall doktorgrader. I november 2002 hadde 55 doktorander disputert ved høgskolen, mot 36 på samme tidspunkt i fjor.
Prorektor Anne-Marte Tronsmo ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) sier at forskerutdanningen ved høgskolen har æren for den kraftige økningen i antall doktorgrader. I november 2002 hadde 55 doktorander disputert ved høgskolen, mot 36 på samme tidspunkt i fjor.

Nettverk er en sentral del av forskerutdanningen ved NLH, og flere av stipendiatene gjør sine prosjekter i samarbeid med relevante eksterne forskningsinstitutter. Men også næringslivets behov blir møtt gjennom forskningen ved NLH.

Internasjonalisering gjennom forskerutdanningen er også viktig, spesielt i forhold til utviklingsland. Flere av årets kandidater kommer fra land som Etiopia, Tanzania, Kina og India.
- Disse forskerne tar med seg egne problemstillinger hjemmefra som de undersøker nærmere i Norge. Slik bidrar man til å løse sentrale utfordringer i studentenes hjemland, samtidig som man skaper internasjonale bånd mellom norske og utenlandske forskere, sier Anne-Marte Tronsmo.

NLH vurderer å etablere forskerskoler for å fortsette den positive utviklingen:
- I nordisk perspektiv har landbruksuniversitetene allerede diskutert dette. Forskerutdannningssamarbeidet er godt etablert, men vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet til forskerskoler innen fire-fem områder, påpeker Tronsmo.

Les mer på nlh.no.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her