Rektor har ordet: Nyskapande och kontinuitet

24.09.2004
Det är verkligen en spännande tid för NorFA, när nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning nu sätts så högt upp på agendan. Det skriver NorFAs rektor Anders Örn i denna kommentaren.
Vid NorFAs styrelsemöte på Island, 30-31 augusti, redogjorde Vilhjálmur Lúðviksson, ordförande i Nordiska forskningspolitiska rådet, för planerna om etablerandet av NordForsk under år 2005. NordForsk får en viktig roll med ansvar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning samt samarbete och koordinering med Nordisk InnovationsCenter (NICe). De nationella forskningsråden, universiteten samt representanter för forskningsutförande företag kommer att utgöra de centrala aktörerna inom styrelsen för NordForsk.

Samarbetets fokus är forskningsområden inom vilka de nordiska länderna är vetenskapligt starka. Genom att ge de nationella forskningsråden det avgörande ansvaret och bevillningskompetensen i NordForsk kan en synergi mellan nordiska och nationella medel främjas. NorFAs nuvarande verksamhet med bl a stödverksamhet till forskarutbildning och nätverk samt akademifunktionen kommer inledningsvis att i sin helhet uppgå i den nya organisationen. NordForsk kommer att betjänas av ett sekretariat där det nuvarande NorFA utgör en stor del. Vilhjálmur Lúðviksson underströk vidare NorFAs erkänt goda rykte och kompetens i att ge stöd till och information om forskning och forskarutbildning i Norden. NordForsk kommer ledas av en direktör, vars ställning utlyses när NordForsks styrelse finns på plats.

Det är verkligen en spännande tid för NorFA, när nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning nu sätts så högt upp på agendan. Vi vet att det arbete som NorFA utför har varit, och fortfarande är, mycket uppskattat och betydelsefullt. Därför känner vi stor tillfredställelse med att den nya organisationen skall bygga vidare på NorFAs erfarenheter och kunnande när NorFA upphör. Forskning och forskarutbildning är områden där de nordiska länderna och närområdena har stor nytta av att samarbeta, och det är därför med glädje vi ser att de nu får en så hög prioritet.

NorFA arrangerar i september en workshop med syftet att etablera ett nätverk för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena Teknisk Design/ Industridesign/ Konst. Detta är ett led i samarbetet med de tekniska universiteten i Norden och senare planeras också utlysandet av medel för forskarutbildning inom Byggmaterialforskning/Arkitektur.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her