Rektor har ordet: Prioritera forskarutbildningen i det nordiska forskningsrummet

19.06.2003
Rekordmånga ansökningar om stöd till NorFA-nätverk inkom till fristen 2 maj. Tio nya NorFA-gästprofessorer har nyligen utnämnts, ett hundra ansökningar om mobilitetsstipendier och förprojekt är under behandling och tio förslag om nordiska forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap befinner sig på det senare evalueringssteget.
Rekordmånga ansökningar om stöd till NorFA-nätverk inkom till fristen 2 maj. Tio nya NorFA-gästprofessorer har nyligen utnämnts, ett hundra ansökningar om mobilitetsstipendier och förprojekt är under behandling och tio förslag om nordiska forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap befinner sig på det senare evalueringssteget.

Detta är ett axplock ur mängden av NorFA-aktiviteter som årligen involverar mer än 7000 individer i och utanför Norden. Samtidigt pågår och förbereds flera aktiviteter inom NorFA Akademi som visar behovet av en ”superregional” plattform för vidareutveckling av forskarutbildningen i Norden. Rekommendationer om gemensamma målsättningar, nätverksbildning på europeisk basis om utveckling och policyarbete och samråd om kvalitetssäkring är bland de aktuella initiativen.

Norden är på väg att bli en gemensam region för forskning och innovation, som del av ett europeiskt forskningsrum. Idéer om en nordisk forskningsfond och nordiskt forskningsråd diskuteras och en ”vitbok” är under utveckling. Denna ”superregion” kommer att bygga på det traditionsrika nordiska samarbetet inom forskning och utveckling: universitetens och forskningsrådens samarbetsfora samt Nordiska ministerrådets program och institutioner (häribland NorFA). NorFA är i detta sammanhang unik idet att forskarutbildningen är i fokus. Universiteten är engagerade i Bolognaprocessen där forskarutbildningen ännu har en perifer plats. I dialogen mellan forskningsråden om gränsöverskridande samarbete är det också risk för att forskarutbildningen inte ges tillräcklig uppmärksamhet.

Investering i forskning ger en dålig avkastning om man inte kan rekrytera forskare av högsta kvalitet. Ökade investeringar till forskning bör därför gynna universitetens forskarutbildning, särskilt där spetsforskningsmiljöer utbildar framtidens spetsforskare.

Efter att ha verkat i NorFA i fyra år, återvänder jag till hemlandet för nya uppgifter. Jag tackar alla de som med sin insats och entusiasm har deltagit i NorFA:s aktiviteter, och alla de aktörer som har deltagit i de otaliga NorFA-fora och gett viktiga bidrag på den forskningspolitiska arenan. Tack, alla samarbetspartners inom och utom Nordiska ministerrådssystemet. Tack kära styrelsemedlemmar förr och nu för er entusiasm och konstruktiva sätt att driva NorFA framåt. NorFA:s resultat bygger på ett lyckat teamarbete. NorFA-teamet har med sin kunskap, entusiasm och effektivitet varit nyckeln till NorFA:s framgångar. Tack, kära medarbetare.

Ha en glad sommar!

Hans Kr. Guðmundsson
Rektor
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her