Rektor har ordet: -Värdefulla erfarenheter

12.03.2004
Min första tid som rektor för NorFA har varit intressant och spännande. En stor utmaning för 2004/05 blir att följa diskussionerna och senare även implementeringen av Vitboken om Nordisk forskning och innovation, författad av Gustav Björkstrand.
Min första tid som rektor för NorFA har varit intressant och spännande. Jag vill tacka alla mina medarbetare för en trivsam introduktion. Särskilt vill jag tacka seniorrådgivare Aadne Aasland, som tog på sig den svåra uppgiften att vara vikarierande institutionschef under tillsättningsperioden av en ny rektor.

Redan under min andra dag på NorFA var ett styrelsemöte inplanerat, vilket gav mig möjlighet att bekanta mig med NorFAs styrelse och diskutera planerna för NorFA-aktiviteter under det kommande året. En stor utmaning för 2004/05 blir att följa diskussionerna och senare även implementeringen av Vitboken om Nordisk forskning och innovation, författad av Gustav Björkstrand. Det forskningspolitiska rådet (FPR) kommer under mars månad sammanfatta de inkomna remissvaren om vitboken och förslaget om att instifta ett NORIA/NoFIR. NorFA planerar att samverka med flera av huvudaktörerna i denna process, bl a med Nordiska Ministerrådet och representanter för de nationella forskningsråden samt utbildnings- och näringsdepartementen. Självfallet kommer NorFA även bevaka det utredningsarbete som direktör Bjarne Lindström nu genomför om nordisk innovation i relation till den redan framlagda Vitboken.

NorFA startades av Nordiska Ministerrådet 1991 och är nu en mycket livskraftig tonåring, troligen mogen för utökade insatser inom NORIA. Idag är NorFAs båda huvuduppgifter att fungera som anslagsgivare samt att vara en akademi. Akademifunktionen innebär aktivt anordnande av seminarier och kurser för forskarstuderande och forskare samt att fungera som en kunskapsbank för nordisk forsknings- och forskarutbildningspolitik. NorFA har ett särskilt mandat att verka för en integrerad forskarutbildningsregion i hela Norden, Baltikum och Nordväst-Ryssland. De erfarenheter som NorFA utvecklar under de närmaste åren kommer att vara mycket värdefulla för genomförandet av framtida program för forskning och forskarutbildning inom EU som helhet.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her