Forskningsprosjekter som har fått støtte innenfor Education for tomorrow-programmet

Forskningsprosjekter som har fått støtte innenfor Education for tomorrow-programmet

10.09.2012
Styret i NordForsk har besluttet å gi støtte til følgende forskningsprosjekter i forskningsprogrammet Education for Tomorrow:

Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Danmark, Finland, Norge, and Sverige

Prosjektleder: Antero Malin, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

The future of Vocational education learning from the Nordic countries

Prosjektleder: Christian Helms Jørgensen, Department of Psychology and Educational Studies, Roskilde University, Danmark

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment

Prosjektleder: Mikael Börjesson, Department of Education, Uppsala University, Sverige.

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

Learning Spaces for Inclusion and Social Justice: Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries

Prosjektleder: Hanna Ragnarsdottir, School of Education, University of Island

Deltakende land: Island, Sverige, Norge, Finland

 

Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow

Prosjektleder: Eva Johansson, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger, Norge

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland and Island

 

Innenfor sideprogrammet Læring, ernæring og helse har følgende prosjekt fått støtte:

ProMeal - Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries

Prosjektleder: Agneta Hörnell, Department of Food and Nutrition, Umeå University, Sverige

Deltakende land: Sverige, Norge, Finland and Island

Les public summaries fra prosjektene her

 

Målet med programmet Education for Tomorrow er å generere ny kunnskap om de nordiske utdanningssystemene slik at de er bedre rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Prosjektene som har fått midler forventes å belyse spørsmål av stor betydning for utdanningssektoren i Norden, men også danne et viktig kunnskapsgrunnlag for andre europeiske land.

I tillegg til disse forskningsprosjektene, vil programmet Education for Tomorrow finansiere en Nordic Centre of Excellence gjennom en åpen utlysning med frist 6. november. Les mer om utlysningen her.

Nyhetsbrev
Facebook