Forskningsprosjekter som har fått støtte innenfor Education for tomorrow-programmet

Forskningsprosjekter som har fått støtte innenfor Education for tomorrow-programmet

10.09.2012
Styret i NordForsk har besluttet å gi støtte til følgende forskningsprosjekter i forskningsprogrammet Education for Tomorrow:

Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Danmark, Finland, Norge, and Sverige

Prosjektleder: Antero Malin, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

The future of Vocational education learning from the Nordic countries

Prosjektleder: Christian Helms Jørgensen, Department of Psychology and Educational Studies, Roskilde University, Danmark

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment

Prosjektleder: Mikael Börjesson, Department of Education, Uppsala University, Sverige.

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland

Learning Spaces for Inclusion and Social Justice: Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries

Prosjektleder: Hanna Ragnarsdottir, School of Education, University of Island

Deltakende land: Island, Sverige, Norge, Finland

 

Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow

Prosjektleder: Eva Johansson, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger, Norge

Deltakende land: Danmark, Sverige, Norge, Finland and Island

 

Innenfor sideprogrammet Læring, ernæring og helse har følgende prosjekt fått støtte:

ProMeal - Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries

Prosjektleder: Agneta Hörnell, Department of Food and Nutrition, Umeå University, Sverige

Deltakende land: Sverige, Norge, Finland and Island

Les public summaries fra prosjektene her

 

Målet med programmet Education for Tomorrow er å generere ny kunnskap om de nordiske utdanningssystemene slik at de er bedre rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Prosjektene som har fått midler forventes å belyse spørsmål av stor betydning for utdanningssektoren i Norden, men også danne et viktig kunnskapsgrunnlag for andre europeiske land.

I tillegg til disse forskningsprosjektene, vil programmet Education for Tomorrow finansiere en Nordic Centre of Excellence gjennom en åpen utlysning med frist 6. november. Les mer om utlysningen her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her