Retningslinjer for Norges formannskap i Nordisk Ministerråd

14.01.2002
På en pressekonferanse i Regjeringskvartalet i Oslo 14. januar 2002 foretok fire norske ministre en gjennomgang av de politiske målene Norge setter for sitt formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2002.
På en pressekonferanse i Regjeringskvartalet i Oslo 14. januar 2002 foretok fire norske ministre en gjennomgang av de politiske målene Norge setter for sitt formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2002.

I korte innlegg presenterte ministrene Svein Ludvigsen, Laila Dåvøy, Lars Sponheim og Børge Brende de politiske målene bak hovedpunktene Barn og unge, Trygg mat og Bærekraftig Norden:

Fiskeriminister og samarbeidsminister Svein Ludvigsen
Norges formannskap i Nordisk Ministerråd kommer til å være fremtidsrettet. Barn og unge kommer til å stå i fokus, og det gjelder også barnas situasjon i nærområdene. Vest-Norden ligger ministeren nær hjertet, og en ny vinklig til mulig utvidelse av samarbeidet rettes mot Canada, Shetland, Orknøyene og Hebridene. Frivillig arbeid er også viktig i det nordiske perspektivet.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy
Økt deltagelse og innflytelse for barn og unge i Norden og felles innsats mot nynazisme og fremmedhat er sentrale tema under Norges formannskap. Ministeren fremmet forslag om en rekke konkrete tiltak. Barn og unge må få fremme sine synspunkter og saker i høringer, og samarbeidet på tvers av sektorer må styrkes. Også barn og unge i nærområdene må få et godt omsorgs- og helsetilbud, sa ministeren. Dessuten må vi få et tettere samarbeid mellom nærområdene og Norden når det gjelder kamp mot handel med kvinner og barn.

Landbruksminister Lars Sponheim
I prosessen ”fra jord og fjord til bord” har Norden felles interesser som bør koordineres slik at vi får større gjennomslagskraft internasjonalt. Norden bør være en felles plattform for matvaretrygghet overfor internasjonale organisasjoner, sa ministeren. Det bør opprettes et felles forbrukerpolitisk handlingsprogram.

Miljøvernminister Børge Brende
For eksempel når det gjelder utslipp, er såkalt ”golbal partnership” viktig, sa miljøverministeren. Det vil si at landene forplikter seg til visse tiltak, og at det blir økt fokus på sanksjoner hvis ikke tiltakene blir gjennomført. Norden teller i internasjonal sammenheng når vi står samlet. Miljøvernministeren var også opptatt av havmiljø og av konvensjoner rundt biologisk mangfold.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her