Riitta Mustonen ny visepresident for forskning ved Finlands akademi

14.05.2007
NordForsks styremedlem, dosent PhD Ritta Mustonen, er av styret i Finlands akademi utnevnt til akademiets visepresident for forskning. Hennes ansvarsområder vil ligge innenfor utvikling og planlegging av akademiets vitenskapspolitikk og forskningsfinansiering.
Mustonen tiltrer 1. juni 2007 og perioden varer til 31. mai 2012. Akademiets visepresident for forskning innehar lederoppgaver knyttet til akademiets forskningspolitiske samarbeid og internasjonale arbeid innen forskningsfinansiering.

I følge Mustonen blir akademiets hovedmålsetning de kommende årene å fullføre de planlagte aktivitetene og utviklingsprosjektene som er igangsatt, samt å utrede hvordan akademiets nye strategi skal implementeres best mulig.

Riitta Mustonen sitter som Finlands akademis representant i NordForsks styregruppe.

(Finlands akademis hjemmesider, (tinyurl) http://tinyurl.com/3dfv9l)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her