«Samarbeid er avgjørende for å lykkes»

«Samarbeid er avgjørende for å lykkes»

11.02.2016
«Det er et uforløst potensial for et tettere nordisk samarbeid innen helsesektoren, og i mine øyne er et av områdene med størst potensial, klinisk forskning». Slik innledet Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie, stakeholdermøtet til Nordic Trial Alliance 2016.

Rundt 70 personer deltok på stakeholdermøtet, “Potential in Nordic Clinical Research Cooperation”, som fant sted på ærverdige Hotel Bristol i Oslo sentrum. Høie startet med å understreke viktigheten av arbeidet Nordic Trial Alliance (NTA) har utført de siste tre årene og gratulerte i tillegg NordForsk med fjorårets 10 årsjubileum.

– Jeg vet at det nordiske samarbeidet er sett på med stor interesse av omverdenen. NordForsk har vokst til å bli en moden 10-åring, er nå en sentral aktør i det nordiske samarbeidet og sammen har landene etablert Norden som en ledende region for kunnskap. Samtidig er det et uforløst potensial for et tettere nordisk samarbeid innen helsesektoren, og i mine øyne er et av områdene med størst potensial, klinisk forskning. NTAs innsats de siste årene er bare starten og vi må fortsette samarbeidet innen klinisk forskning i Norden, sa helse- og omsorgsministeren fra talerstolen.

Høie fortsatte med å argumentere for hvorfor det er et sterkt behov for nordisk samarbeid over landegrensene innen kliniske studier.

– Nordisk samarbeid innen klinisk forskning og helseregistre er stadig mer relevant, særlig i lys av utviklingen av personlig medisinering. Befolkningen har også tillit til klinisk forskning, noe som er tydelig ut ifra antall pasienter som er villige til å delta i kliniske studier. Samtidig er de nordiske landene attraktive for den farmasøytiske industrien med en samlet befolkning på 26 millioner, like fagmiljøer og forskningsinfrastruktur, forklarte han videre.

Helse- og omsorgsministeren tok også opp spørsmålet om hvordan man sikrer at NTAs innsats vil fortsette etter 2016, gitt behovet for å øke antall kliniske studier i Norden. Høie svarte på spørsmålet selv.

– Vi trenger å ta hensyn til den nye utviklingen i teknologi og personlig medisinering. I denne sammenheng er både nordisk og internasjonalt samarbeid viktig. Jeg tror vi bør følge Bo Könbergs forslag om felles etiske vurderinger av kliniske studier. Dette bør være en del av et fremtidig nordisk samarbeid innen kliniske studier og helseregistre, sa Høie før han la til:

– Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Det gir oss en mulighet til å ta initiativet om et tettere samarbeid videre. Fremtidens helseutfordringer i Norden kan ikke håndteres av ett land alene og ved å gå sammen vil vi være i stand til å oppnå mer, noe som er til fordel for både pasienten og fremtidens helsetjenester, konkluderte han.

Les hele artikkelen om stakeholdermøtet og last ned presentasjonene på NTAs hjemmeside.

Les Bent Høies tale fra NTAs stakeholdermøte

Tekst: Tor Martin Nilsen

Bilde av Bent Høie: Helse og omsorgsdepartementet/ http://bit.ly/23MVfe0   

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her