-Samarbeid gir Norden forskningsstyrke

13.09.2005
-Godt samarbeid gir Norden en forskningsstyrke som en hvilken som helst europeisk stat. Det fastslo generalsekretær i Nordisk Ministerråd Per Unckel på en konferanse i Bergen om forskning for trygg mat arrangert av SAFEFOODERA.
Forskere og representanter for organer som finansierer forskning i Europa var samlet i Bergen i regi av EU-prosjektet SAFEFOODERA for en felles europeisk forskningsplattform for trygg mat. Prosjektet har partnere fra 18 europeiske land og er ledet fra Norden.

Per Unckel sa at et tett og godt nordisk samarbeid bidrar til at den nordiske regionen står sterkt i Europa, ikke minst når det gjelder forskning og innovasjon. Denne styrken skal brukes til å være en konstruktiv partner i internasjonal forskning, sa Unckel.

Målet med konferansen var å komme nærmere et felles europeisk forskningsprogram innen mattrygghet. Det er Norden som sitter i førersetet i dette arbeidet, gjennom nettverket SAFEFOODERA. Det er Nordisk InnovationsCenters Oddur Gunnarsson som koordinerer prosjektet.


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her