Samarbeidsminister besøkte NorFA

24.04.2002
Nordisk samarbeidsminister for Norge, Svein Ludvigsen, besøkte NorFA og Nordisk Industrifond (NI) tirsdag 23. april 2002.
Nordisk samarbeidsminister for Norge, Svein Ludvigsen, besøkte NorFA og Nordisk Industrifond (NI) tirsdag 23. april 2002.

Her fikk ministeren innføring i de to institusjonenes virksomhet ved henholdsvis NorFAs rektor Hans Gudmundsson og NIs direktør Reinhold Enquist. Ministeren uttalte at det nordiske samarbeidet som skjer utenfor det rent politiske nivå bør fremheves mer. Det er viktig å få frem resultatene som har kommet innen det nordiske samarbeidet på 90-tallet, men vi mangler gode kanaler for formidling til allmennheten. Videre var samarbeidsministeren opptatt av å sette Vest-Norden og nærområdene i vest mer i fokus, som han også la vekt på under pressekonferansen i Oslo 14.01.02 i anledning lansering av Norges formannskapsprogram.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her