SamNordisk Skogforskning har nye hjemmesider

23.05.2002
SNS, SamNordisk Skogforskning, har gjenåpnet sine hjemmesider med nytt lay-out. SNS er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.
SNS, SamNordisk Skogforskning, har gjenåpnet sine hjemmesider med nytt lay-out. SNS er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.

Den overordnede målsettingen for SNS er å fremme forskning om skogens ulike funksjoner i et bærekraftig skogbruk, samt å gi råd til Nordisk Ministerråd i spørsmål som dreier seg om skog og forskning på skog.

Les mer om SNS.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her