SamNordisk Skogforskning har nye hjemmesider

23.05.2002
SNS, SamNordisk Skogforskning, har gjenåpnet sine hjemmesider med nytt lay-out. SNS er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.
SNS, SamNordisk Skogforskning, har gjenåpnet sine hjemmesider med nytt lay-out. SNS er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.

Den overordnede målsettingen for SNS er å fremme forskning om skogens ulike funksjoner i et bærekraftig skogbruk, samt å gi råd til Nordisk Ministerråd i spørsmål som dreier seg om skog og forskning på skog.

Les mer om SNS.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her