-Samverkan viktigt för forskningen

05.07.2005
-För att klara den allt hårdare kunskapskonkurrensen måste små länder samverka. Den nybildade nordiska forskningsinstitutionen NordForsk har en viktig uppgift i att driva på för att mer ska göras gemensamt. Det sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Per Unckel på Nordens dag 2 juli i Aichi på världsutställningen EXPO 2005.
De nordiska länderna samverkar med allt bättre resultat. Medicon Valley, biotech-samarbetet mellan Danmark och Sverige är bara ett av flera goda exempel, konstaterade Unckel.

-Starka nordiska forsknings- och innovationsmiljöer gör oss också mera attraktiva som internationella partners. Japan, Kina, Indien och USA söker partners som är jämbördiga med dem.
Den gemensamma nordiska paviljongen är uttryck för hur fem små länder tillsammans blir stora. Det som är sant på EXPO 2005 är också sant inom forskningen som skall skapa morrondagens Nokia, Ericsson eller Novo Nordisk, sade Per Unckel.
(Foto: Nordiska ministerrådet)

Läs mer om EXPO 2005.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her