Satser på samisk forskning

21.05.2004
Statssekretær Anders J. H. Eira i det norske Kommunal- og regionaldepartementet sier at samisk utdanning og forskning er et av regjeringens satsningsområder.
Da statssekretær Anders J. H. Eira fra det norske Kommunal- og regionaldepartementet nylig åpnet en konferanse i Tromsø om samisk forskning frem mot 2010, pekte han på samisk utdanning og forskning som et av regjeringens viktigste satsningsområder:
-I dagens samfunn er det slik at den kunnskaps- og forskningspolitikk som til enhver tid blir ført, bestemmer fremtidig samfunnsutvikling. Dette gjelder også for samisk forskning og samfunn. Internasjonalisering og globalisering gir utviklingsmuligheter, men setter samtidig større krav til hvordan urfolk møter disse utfordringene, sa statssekretæren til den samiske avisen Ságat.

Regjeringen vil, ifølge Eira, tildele flere stipendiatstillinger gjennom Norges Forskningsråd.
-Det er viktig å øke rekrutteringen av samiskspråklige studenter. Samtidig må flere samer stimuleres til å søke videregående opplæring. Det er viktig at samiske forskere og forskningsinstitusjoner har tett samarbeid med nordiske og internasjonale miljøer som driver med urfolksforskning. Regjeringen vil sørge for å videreføre urfolksnettverket som Universitetet i Tromsø, Samisk Høgskole og Samisk institutt har drevet sammen. Regjeringen vil også bidra med støtte til utveksling av forskere og hovedfagsstudenter for å styrke kontakten med andre urfolk, sa Eira.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her