Science med strengere regler for publisering

04.12.2006
Alle artikler som presenterer oppsiktsvekkende funn eller som kommer til å få stor oppmerksomhet i media, vil i fremtiden granskes grundigere enn vanlig før de publiseres i det anerkjente tidsskriftet Science.
Bakgrunnen er de to artiklene skrevet av forskeren Hwang, som senere ble avslørt for fusk i forskningen. En granskningskomite slo fast at Science ikke hadde brutt med egne rutiner, men at disse ikke var tilpasset dagens situasjon. Tillit har ligget til grunn for Science-redaksjonens arbeid, og man har tatt det for gitt at bidrag bygger på ærlig forskning. Her er det grunn til forbedringer, mener granskningskomiteen, og viser til den status det gir for forskere å publiseres i Science.

Redaksjonen i Science er allerede i gang med å utvikle rutiner og kriterier for å vurdere risiko for fusk i sine artikler.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her