Seminar om Nordiske erfaringer fra ERCs første utlysninger

26.09.2008
NordForsk organiserer 2. desember 2008 et seminar i Stockholm som har som formål å diskutere hvordan de nordiske landene kan forbedre sin deltagelse i det Europeiske Forskningsrådets (European Research Council – ERC) utlysninger ytterligere.
 Seminar om Nordiske erfaringer fra ERCs første utlysninger
Seminaret finner sted fra 10-17 og vil samle representanter for nordiske universitet, forskningsråd, og ERC grant holders for å utveksle erfaringer og identifisere best practice.

Nordiske representanter fra ERC Scientific Council og fra ERCs evalueringspanel vil gi deres synspunkt på hvordan nasjonale aktører kan legge til rette for en optimal prosess. Representanter fra nasjonale forskningsråd vil presentere sine perspektiv på ERC og diskutere alternativer for støttemekanismer for ERC søkere, etc. I samme spor vil representanter for de store nordiske universitetene presentere deres erfaringer fra ERCs første utlysninger. ERC grant holders vil presentere forskerperspektivet på ERC. Seminaret avsluttes med en paneldebatt som vil ha som formål å gi anbefalinger til hvordan forskningsrådene og universitetene kan legge til rette for en god og effektive prosess vis a vis ERC.

For ytterligere detaljer se programmet.

Vennligst registrer din deltagelse til kristin.oxley@nordforsk.org før 21.november 2008.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her