SIGHT 2009: finsk forskningsevaluering og -policy

14.05.2008
SIGHT 2009 er tittelen på et omfattende evalueringsprosjekt som Finlands Akademi gjennomfører i samarbeid med eksperter fra en rekke ulike disipliner. Evalueringen utarbeides både med hensyn på endringsprosessene som pågår i internasjonal forskning, og de motsvarende endringene i det finske forskningssystemet.
 SIGHT 2009: finsk forskningsevaluering og -policy
– SIGHT 2009 er i hovedsak et evaluerings- og policyinstrument. Behovet for et slikt prosjekt er sterkt ettersom både vi og omgivelsene våre er i stadig forandring, sier Paavo Löppönen, leder for SIGHT-prosjektet og direktør for utvikling og evaluering ved Finlands akademi.

Prosjektet planlegges ferdigstilt med endelig prosjektrapport høsten 2009. Denne vil inneholde en oversikt over dagens situasjon for forskning og vitenskap i Finland, i tillegg til målsetninger og anbefalinger for fremtiden.

De internasjonale evalueringene som skal inngå i SIGHT 2009, vil bidra til å definere Finlands posisjon på det internasjonale forskningskartet. – Det grunnleggende spørsmålet med hensyn til suksess i forskning handler om hvor godt det internasjonale samarbeidet fungerer og i hvilken grad vi er i stand til å utnytte globale kunnskapsressurser og ekspertise. Hvor godt gjør finske universiteter det i denne sammenhengen? Hvor stor betydning har Finlands strategiske forskningssentre? Dette er noen av problemstillingene vi føler det er viktig å behandle, sier Löppönen.

Flere andre land har også utarbeidet nasjonale rapporter som evaluerer situasjonen for og kvaliteten på sitt lands forskning, for eksempel Storbritannia, Tyskland, Canada og USA. Danmark, Norge og Sverige utgjør på sin side interessante sammenlikningsgrunnlag, ettersom forskningssystemene i disse landene for en stor del ligner på det finske, skriver Finlands akademi på sine hjemmesider.

SIGHT 2009 bygges opp omkring fire separate delprosjekter. Til slutt vil resultatene fra disse bli samlet i en felles prosjektrapport. Ett av delprosjektene omfatter også en bibliometrisk tilnærming som vil bli gjennomført som et nordisk samarbeid og involvere de nasjonale forskningsrådene i Danmark, Island, Norge og Sverige i tillegg til Finlands akademi.


(Paula Böhring/ www.aka.fi, oversatt av NordForsk)

Les mer om SIGHT 2009 på www.aka.fi
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her