Siste søknadsfrist for utlysning i klimaprogrammet "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" er 14. juni

27.05.2010
Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre? Andre utlysning innenfor klimaprogrammet: "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" fokuserer på helse og genetiske ressurser. Utlysningen har søknadsfrist den 14. juni.
 Siste søknadsfrist for utlysning i klimaprogrammet "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" er 14. juni
Hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region? I samarbeid med NordForsk utlyser Nordisk Ministerråd for andre gang midler til nordiske forskernettverk innenfor dette området. Programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen, denne gangen med fokus på helse og genetiske ressurser.

Forskere og forskergrupper med samarbeid mellom minimum tre nordiske land, eller to nordiske og et baltisk land, kan søke om støtte for forskning på følgende to tema innenfor områdene fiskeri/akvakultur, landbruk, skogbruk og mat:

• Dyre- og plantehelse
• Vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser

Nettverk kan også omhandle begge temaene.

Programmet er en del av de nordiske statsministrenes satsing på globalisering, hvor de nordiske landene søker nye felles løsninger på globale utfordringer. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Les mer om programmet her

Les hele utlysningsteksten her!


Kontaktpersoner i NordForsk
Michael Andersson, Seniorrådgiver
E-mail: michael.andersson@nordforsk.org
Phone: +47 94 16 85 47

Maria Nilsson, Seniorrådgiver
E-mail: maria.nilsson@nilsson.org
Phone: +47 99 38 02 64Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Karin Beate Nøsterud, norden.org
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her