Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i Toppforskningsinitiativets ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”

06.05.2010
”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er nå inne i fase 2 av utlysningen for "Nordic Centres of Excellence". Vi mottok totalt 20 søknader innen søknadsfristen 3. mars, og 7 av disse er blitt invitert videre til å sende inn fulle søknader.
 Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i Toppforskningsinitiativets ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”
Disse er:

• Climate Change Impacts and Adaptation
Prosjektleder: Arni Snorrason

• Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics
Prosjektleder: Nils Christian Stenseth

• NorDapt
Prosjektleder: Morten Pejrup

• How to preserve the tundra in a warming climate?
Prosjektleder: Lauri Oksanen

• Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR) - The Nordic Centre of Excellence on the Integration of Adaptation to Climate Change and Adaptation to Climate Policy
Prosjektleder: Michael Goodsite

• Climate change effects on Nordic Seas fish and fisheries: adapting to and implications for economy, management and society
Prosjektleder: Sven Sundby

• Biodiversity and ecosystem services in a changing climate
Prosjektleder: Henrik Smith

Evalueringsprosessen forventes å være ferdig i løpet av oktober.

Les mer om Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” her
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her