Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i Toppforskningsinitiativets ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”

06.05.2010
”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er nå inne i fase 2 av utlysningen for "Nordic Centres of Excellence". Vi mottok totalt 20 søknader innen søknadsfristen 3. mars, og 7 av disse er blitt invitert videre til å sende inn fulle søknader.
 Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i Toppforskningsinitiativets ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”
Disse er:

• Climate Change Impacts and Adaptation
Prosjektleder: Arni Snorrason

• Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics
Prosjektleder: Nils Christian Stenseth

• NorDapt
Prosjektleder: Morten Pejrup

• How to preserve the tundra in a warming climate?
Prosjektleder: Lauri Oksanen

• Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR) - The Nordic Centre of Excellence on the Integration of Adaptation to Climate Change and Adaptation to Climate Policy
Prosjektleder: Michael Goodsite

• Climate change effects on Nordic Seas fish and fisheries: adapting to and implications for economy, management and society
Prosjektleder: Sven Sundby

• Biodiversity and ecosystem services in a changing climate
Prosjektleder: Henrik Smith

Evalueringsprosessen forventes å være ferdig i løpet av oktober.

Les mer om Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her