Skal lage EU-standard for vitenskapelig publisering

06.04.2006
Et ekspertpanel utnevnt av Europakommisjonen har lagt frem forslag til et europeisk system for å gi folk flest lettere tilgang til innholdet i vitenskapelige artikler.
Offentliggjøring av forskningsresultater er ifølge en pressemelding fra Kommisjonen en betingelse for videre forskning, innovasjon og nye tjenester. Dessuten er vitenskapelig publisering en måte å kontrollere kvaliteten i den aktuelle forskningen på. Derfor mener Kommisjonen at det er viktig å sikre at Europa får et effektivt og velfungerende system for vitenskapelig publisering som raskt bringer forskningsresultatene videre til et bredt publikum.

Rapporten fra ekspertgruppen kommer med en rekke forslag til forbedringer, blant annet å sikre tilgang til forskning finansiert av det offentlige. EU-kommissær Janez Potočnik sier:
- Det er i vår alles interesse å finne en modell for vitenskapelig publisering som tjener spissforskningen. Vi vil samarbeide med leserne, forfatterne, utgiverne og finansierende aktører for å utvikle en slik modell.

Alle interesserte kan sende sine tilbakemeldinger til Kommisjonen, og tilbakemeldingene skal danne utgangspunkt for en konferanse om vitenskapelig publisering som arrangeres høsten 2006.

Les mer hos Europakommisjonen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her