Skandinavisk forskning på havenergi

10.12.2007
6. desember 2007 gikk startskuddet for et skandinavisk forskningssamarbeid innen havenergi mellom Statkraft, NTNU, Uppsala Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. – Potensialet knyttet til havenergi er stort og åpner muligheter både nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes.
 Skandinavisk forskning på havenergi
Nettverket vil omfatte minst ti doktorgradsstudenter, tre forskningsstillinger og minst ett professorat innen havenergi, det første av disse ved NTNU.

Forskningssamarbeidet om havenergi omfatter offshore vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. Forskningsprogrammet innebærer en koordinert innsats for å bidra til modne, lønnsomme og miljømessig forsvarlige teknologier innen havenergi.

- Vi har tro på at havenergi er en del av løsningen på klimautfordringene, og vi har en ambisjon om å ta en ledende posisjon på dette feltet, sier konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft.

Statkraft vil bidra med inntil 80 millioner kroner de første fire årene, og universitetene vil tilføre like mye til sammen.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her