Skarp forskningskonkurranse i Norge

05.05.2006
26 av de 98 som ville bli nye Sentre for fremragende forskning i Norge går videre til siste runde. Det melder Norges Forskningsråd, som kommer til å utnevne mellom fem og ti nye fremragende sentre i desember i år.
- Sentre for fremragende forskning (SFF) er et virkemiddel hvor vi gjennom konsentrert innsats kan forandre forskningslandskapet. Det er så langt reservert 80 millioner kroner årlig til disposisjon for de nye sentrene, som vil få penger i inntil ti år. Med slike bevilgninger over flere år kan det bygges opp sterke forskningsgrupper med god ledelse og organisering og med fremragende resultater. Erfaringene viser at slike sentre også gjør oss attraktive for gode forskere fra utlandet, mener administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

De 26 fordeler seg slik:
11 fra Universitetet i Oslo
5 fra Universitetet i Bergen
4 fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU)
2 fra Universitetet i Tromsø
1 fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
1 fra Norges geologiske undersøkelser (NGU)
1 fra Havforskningsinstituttet
1 fra Simula-senteret

11 av gruppene kommer fra biologi, medisin og psykologi, mens ni av dem representerer naturvitenskap og teknologi. Seks grupper tilhører humaniora og samfunnsvitenskap.

- Dette viser en god spredning mellom de beste forskningsmiljøene vi har i Norge. Universitetet i Oslo er sterkest representert, noe som er ikke er uventet. Universitetet er det klart største i landet og det har mange sterke fagmiljøer. SFF-ordningen handler om kvalitet. Høy vitenskapelig kvalitet er hovedkriteriet i utvelgelsen av sentrene, sier Hallén.

Les mer hos Norges Forskningsråd.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her