Skjerpet likestilling i Vetenskapsrådet

08.03.2006
Kvinner og menn skal ha lik mulighet til å få bevilgninger når de søker penger fra Vetenskapsrådet i Sverige. Nå skjerpes reglene for likestilling. -Likestilling er en prioritert sak som vi kommer til å jobbe med på forskjellige måter, sier assisterende generaldirektør Gunnel Gustafsson.
Ved likeverdige søknader til Vetenskapsrådet skal det underrepresenterte kjønnet prioriteres, slår Vetenskapsrådets likestillingsstrategi fast. Det nye er at styret har bestemt at rådet skal gå igjennom forslagene til bevilgning fra et likestillingsperspektiv innen hvert fagområde før beslutning om bevilgning tas.

-Hvis det er forskjellier i bevillgningsgrad mellom kvinner og menn skal disse forskjellene forklares. Eventuelle forklaringer skal rapporteres til Vetenskapsrådets styre, sier Gunnel Gustafsson

De skjerpede reglene er et resultat av en likestillingsrapport utarbeidet av Vetenskapsrådets analyseavdeling. I rapporten går det frem at menn i gjennomsnitt har høyere bevilgningsgrad enn kvinner.
-Hva grunnen kan være, skal vi analysere videre, forteller Gunnel Gustafsson.
Innen 1. november skal Vetenskapsrådet rapportere sitt likestillingsarbeid til Regjeringen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her