Slår ring om kvinnelige forskerstillinger i Norge

07.03.2002
Den norske regjeringen fastholder sitt standpunkt om at det er forenelig med EØS-avtalen at Universitetet i Oslo har utlyst et antall forskerstillinger øremerket for kvinnelige søkere.
Den norske regjeringen fastholder sitt standpunkt om at det er forenelig med EØS-avtalen at Universitetet i Oslo (UiO) har utlyst et antall forskerstillinger øremerket for kvinnelige søkere.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har hevdet det motsatte med henvisning til et direktiv om likestilling. Etter nye diskusjonsrunder hevder Norge forsatt at det inntrufne er i samsvar med regelverket. Beslutningen kan bety at saken tas videre til EFTA-domstolen.

I 1988 øremerket UiO første gang 20 postdoc-stillinger for kvinner, og i universitetets likestillingsplan for de nærmeste årene er ytterligere stillinger reservert for kvinner.

Les mer på departementets hjemmesider.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her