Sluttrapport fra Kön och Våld-programmet

11.07.2005
Nordisk Ministerråds 5-årige forskningsprogram ”Kön och Våld, ett nordisk forskningsprogram”, som ble administrert av NorFA, er nylig avsluttet. Nå foreligger sluttrapporten, som omhandler de prosjektene som har inngått i programmet og de kunnskapsmessige, forskningspolitiske og allmennpolitiske konklusjoner som følger av programmets aktiviteter. Rapporten utgis som TemaNord-publikasjon 2005:544.
Likestillingsforskningen i Norden har ført til store forbedringer på mange samfunnsområder. Det konkluderer denne rapporten med, men peker samtidig på at det innenfor området kjønn og vold, som for eksempel voldtekt og vold i nære slektsrelasjoner, oftest mot kvinner og jenter, ikke er like lett å se den samme positive utviklingen.

Hele kjønnsforskningsprogrammet har hatt til rådighet 18 millioner kroner fra Nordisk ministerråd. Det er særlig fire områder som har vært undersøkt i programmet. Makt og vold, kjønn og vold, menn og vold, samt kulturens betydning for sammenhengen mellom kjønn og vold. Og i de siste årene er det også blitt særlig fokusert på trafficking og prostitusjon.

Bestill rapporten fra Nordisk Ministerråd.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her