Snart lik lønn for likt arbeid i Sverige

07.06.2006
Lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige universitetslærere er i ferd med å utjevnes, melder Sveriges Universitetslärarförbund (SULF). - Likelønn er et spørsmål som arbeidsgiverne tar på alvor og som er høyt oppe på dagsordenen, sier Björn Birath fra SULF.
SULF melder om en holdningsendring blant svenske arbeidsgivere:
- Da vi startet kartleggingen for åtte år siden, ble vi møtt av merkelige holdninger og skepsis mot likestillingsproblematikken, men nå er spørsmålet oppe på dagsordenen. Det er blitt en annen holdning, og bevisstheten har økt for hvert år som er gått, sier Karin Warfvinge, som representerer SULFs lokallag i Lund.

Björn Birath, forhandlingssjef i SULF, sier det ikke lenger er store forskjeller i menn og kvinners lønn på universitetene:
- Ser man på hver kategori, professor, lektor, adjunkt, forskerassistent og doktorgradsstudent, så er det ikke store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Og tar man dessuten hensyn til faginndeling, minsker forskjellene ytterligere.

Les mer hos SULF.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her