Søk publiseringsstøtte til HumSam-tidsskrifter

18.06.2007
Nordisk publiseringsnemnd for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS) har nå utlyst midler for 2008. Fristen for å søke støtte er 14. september 2007.
Nå kan nordiske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter søke publiseringsstøtte for 2008.
Søknadsfristen er 14. september 2007.

Les mer.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her