Søk publiseringsstøtte til HumSam-tidsskrifter

18.06.2007
Nordisk publiseringsnemnd for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS) har nå utlyst midler for 2008. Fristen for å søke støtte er 14. september 2007.
Nå kan nordiske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter søke publiseringsstøtte for 2008.
Søknadsfristen er 14. september 2007.

Les mer.
Nyhetsbrev
Facebook