Søk støtte for Nordiske forskningsprosjekter innen fordeling av helse og velferd

Foto:Christiaan Dirksen/norden.org

Søk støtte for Nordiske forskningsprosjekter innen fordeling av helse og velferd

19.06.2014
Det nye nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning. Det er nå mulig å søke støtte for forskningsprosjekter som tar tak i utfordringene med ulikheter innen fordelingen av helse og velferdsgoder.

Det nordiske programmet for helse og velferd investerer nå 140 millioner NOK i forskningsprosjekter for å generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på folks helse, og utfordringene dette innebærer for velferd. Den nye kunnskapen skal kunne omsettes i praktiske løsninger innen helse- og velferdssystemer. Det maksimale beløpet som hvert prosjekt kan søke om er 30 millioner NOK.

Søk støtte for Nordiske forskningsprosjekter innen fordeling av helse og velferd. Frist for utlysningen er 16. oktober 2014, 13.00.

I NordForsks LinkedIn-gruppe for utlysningen, Nordic research projects on the distribution of health and welfare, er det mulig å nettverke og finne samarbeidspartnere.

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Kontaktinformasjon

Maria Nilsson

Seniorrådgiver, E-post: maria.nilsson@nordforsk.org Tel: +47 99 38 02 64

Ida Persson

Rådgiver, E-post: ida.persson@nordforsk.org Tel: +47 407 24 571


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her