SØK STØTTE NÅ: Søknadsfrist for NORIA-net er 3. oktober 2007

15.05.2007
Koordineringsprogrammet NORIA-net , som har som målsetning å styrke samarbeidet mellom forsknings- og innovasjons-finansierende organer i de nordiske landene, har frist 3. oktober 2007.
 SØK STØTTE NÅ: Søknadsfrist for NORIA-net er 3. oktober 2007
Målet med NordForsks støtteordninger er å styrke utveksling av ideer og kompetanse, bidra til økt mobilitet og til videreutvikling av den nordiske regionen som et felles område for forskning og utdanning. Slike forskningssamarbeid som disse støtteordningene gir midler til, er med på å befeste og utvikle Norden som en av de mest dynamiske regionene for forskning og innovasjon i verden.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her