Søk støtte til Nordic Centres of Excellence – Solving the gender paradox

Bilde: Fran Simó http://bit.ly/1Qqf9qz

Søk støtte til Nordic Centres of Excellence – Solving the gender paradox

15.12.2015
NordForsk lyser nå ut midler innenfor programmet "Gender in the Nordic Research and Innovation Area". Søknadsfristen er 27. april 2016.

I samarbeid med Finlands Akademi, FORTE: Forskningsrådet for helse, arbeidsliv og velferd i Sverige, Norges forskningsråd og RANNIS (Icelandic Centre for Research) utlyser NordForsk midler til Nordic Centres of Excellence (NCoE). Midlene til NCoE vil ha en varighet på fem år og maksimal søknadssum er 25 MNOK.

De nordiske landene ligger øverst på europeisk og global likestillingsstatistikk. Men på forsknings- og innovasjonsområdet ligger de nordiske landene omtrent på et europeisk gjennomsnitt. Dette er et paradoks og et problem, og NordForsks initiativ skal søke å belyse årsakene til dette.

Målsetningen er at de nordiske landene skal vise vei for å løse denne samfunnsutfordringen som virker negativt inn på kvalitet, relevans og like muligheter innenfor det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet. Dette skal oppnås gjennom å finansiere innovativ og løsningsorientert forskning.

Søkere kan være fra internasjonale konsortier med forskere og forskergrupper fra ulike sektorer, inkludert institusjoner for høyere utdanning, som universiteter, forskningsinstitutter and andre forskningstunge organisasjoner.

Den formelle søkerne må være en juridisk enhet lokalisert i ett av programmets med-finansierende land. Konsortiet må inkludere partnerinstitusjoner fra minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige eller Færøyene, Grønland og Åland), dvs institusjoner som er lokalisert i eller har hovedkontor i ett av disse.

Alle søknader skal sendes via NordForsk’s elektroniske søknadsportal. Les hele utlysningen her!

 

 

Tekst: Anne Riiser
Bilde: Fran Simó http://bit.ly/1Qqf9qz

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her