Søk støtte til Nordic Centres of Excellence innen arktisk forskning

Istunnel utenfor Ilulissat, Grønland Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Søk støtte til Nordic Centres of Excellence innen arktisk forskning

21.10.2014
NordForsk lyser ut midler til etableringen av tre til fire Nordic Centres of Excellence (NCoE) innen arktisk forskning.

Utlysningen skjer gjennom det fellesnordiske programmet «Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheter og utfordringer - veje til handling». Programmet er finansiert av NordForsk og Vetenskapsrådet i Sverige, Norges Forskningsråd, Finlands Akademi, Ministeriet for Uddannelse og Forskning i Danmark, det Islandske forskningsråd (RANNIS), og Grønland.

Totalt investeres det omlag 85 millioner NOK for å støtte eksellent tverrfaglig forskning om sentrale utfordringer og muligheter i Arktis. Det maksimale beløpet som hvert NCoE kan søke om er 30 millioner NOK. 

Søk støtte til etableringen av NCoE innen arktisk forskning Frist for utlysningen er 4. mars 2015 kl. 14.00 CET.

Mer informasjon om Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheter og utfordringer - veje til handling

Kontaktinformasjon

Sjef for arktis-saker, Tel: +47 905 37 041


Tekst: Tor Martin Nilsen  Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her