Søk støtte til nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

Bilde: Flickr/tamuc http://bit.ly/1p5U4p0

Søk støtte til nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

30.10.2014
Det er et stort potensial i å effektivisere helsesektoren og nå er det mulig å søke støtte til forskningsprosjekter som skal utvikle innovative produkter, tjenester og konsepter for praktisk implementering i helse- og velferdssystemer.

Utlysningen er en del av NordForsks nordiske program for helse og velferd og den overordnede målsettingen er å forbedre folkehelsen i de nordiske og baltiske landene gjennom å finne løsninger på samfunnsmessige og offentlige helseutfordringer ved hjelp av en brukerdrevet innovasjonstilnærming.

Totalbudsjettet for utlysningen er 11 millioner kroner, og to til fire prosjekter vil bli innvilget finansiering for en periode på to til tre år. Hvert prosjekt kan søke om maksimalt 6 millioner kroner.

Forskere og forskningsmiljøer ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitusjoner i Norden, Estland og Litauen er kvalifisert til å søke om midler.

Søk støtte til nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd. 

Frist for utlysningen er 4. februar 2015, 13.00 (CET).

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Kontaktinformasjon

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver, E-post: Lise-Lotte.Wallenius@nordforsk.org   Tel: +47 915 81 993

Maria Nilsson

Seniorrådgiver, E-post: maria.nilsson@nordforsk.org Tel: +47 99 38 02 64

Tekst: Tor Martin Nilsen

Bilde: Flickr/tamuc 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her