Søk støtte til nordisk klinisk forskning

Søk støtte til nordisk klinisk forskning

11.02.2014
Nordic Trial Alliance har som mål å øke antallet kliniske studier i Norden. Nå utlyses 6 millioner norske kroner som skal gå til å støtte pågående fellesnordiske kliniske studier, alternativt til ekspansjon av nasjonale studier til nordiske.

Antallet kliniske studier, det vil si studier av effektene av medisin eller medisinsk behandling, har gått ned i de nordiske landene de senere år. Dette kan ha en negativ effekt på helsesektoren, blant annet så tar det lengre tid for nordiske pasienter å få tilgang til nye medisiner og behandlinger. Nordic Trial Alliance jobber for å reversere denne negative trenden. NTA er et pilotprosjekt som er finansiert at NordForsk og Nordisk ministerråd. Ministerrådets finansiering kommer fra programmet ‘Holdbar nordisk velferd’ som har som mål å identifisere nye innovative løsninger for å fornye de nordiske velferdssystemene.

Midlene går til studier som omhandler et område av stor interesse og medisinsk nytte for pasienter i de nordiske landene. Det totale utlysningsbeløpet er 6 MNOK, hvorav hvert prosjekt kan søke opptil 4 MNOK i støtte. Søknadsfristen er 21. Mars 2014. Hvem som får tildelt midler ventes å annonseres i slutten av juni 2014. Søk støtte til nordisk klinisk studie.

Kontakt:
Prosjektleder for NTA: Pierre Lafolie
pierre.lafolie@karolinska.se

Ansvarlig rådgiver hos NordForsk:
Seniorrådgiver Maria Nilsson
maria.nilsson@nordforsk.org

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her