Søk støtte til nordisk klinisk forskning

Søk støtte til nordisk klinisk forskning

11.02.2014
Nordic Trial Alliance har som mål å øke antallet kliniske studier i Norden. Nå utlyses 6 millioner norske kroner som skal gå til å støtte pågående fellesnordiske kliniske studier, alternativt til ekspansjon av nasjonale studier til nordiske.

Antallet kliniske studier, det vil si studier av effektene av medisin eller medisinsk behandling, har gått ned i de nordiske landene de senere år. Dette kan ha en negativ effekt på helsesektoren, blant annet så tar det lengre tid for nordiske pasienter å få tilgang til nye medisiner og behandlinger. Nordic Trial Alliance jobber for å reversere denne negative trenden. NTA er et pilotprosjekt som er finansiert at NordForsk og Nordisk ministerråd. Ministerrådets finansiering kommer fra programmet ‘Holdbar nordisk velferd’ som har som mål å identifisere nye innovative løsninger for å fornye de nordiske velferdssystemene.

Midlene går til studier som omhandler et område av stor interesse og medisinsk nytte for pasienter i de nordiske landene. Det totale utlysningsbeløpet er 6 MNOK, hvorav hvert prosjekt kan søke opptil 4 MNOK i støtte. Søknadsfristen er 21. Mars 2014. Hvem som får tildelt midler ventes å annonseres i slutten av juni 2014. Søk støtte til nordisk klinisk studie.

Kontakt:
Prosjektleder for NTA: Pierre Lafolie
pierre.lafolie@karolinska.se

Ansvarlig rådgiver hos NordForsk:
Seniorrådgiver Maria Nilsson
maria.nilsson@nordforsk.org

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her