Søk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

Søk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

01.12.2015
NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) lyser nå ut midler innenfor Nordisk program om samfunnssikkerhet. Utlysningen har en total ramme på 4,2 millioner euro, og søknadsfrist er 15. mars 2016.

Forskere fra institusjoner i Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter innenfor denne internasjonale utlysningen. 4.2 millioner euro skal deles mellom opptil fem prosjekter, som skal ha varighet på minst tre og høyst fire år. Det oppfordres til tverrfaglighet.

Alle søknader skal sendes via NordForsks elektroniske søknadsportal.

Les hele utlysningen her!Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her