Sökmotor för forskarutbildningskurser lanserat

10.05.2004
NorFA lanserar en ny söktjänst för registrering och sökning av forskarutbildningskurser i hela Norden, Baltikum och Nordväst-Ryssland. Sökmotorn, som utarbetats i samarbete med Norgesuniversitetet, finns på www.phdcourse.net .
Söktjänsten är helt beroende av universiteten, högskolorna och forskningsinstitutionerna, som härmed inbjuds att lägga in sina doktorandkurser genom att registrera kursernas webbadresser i sökmotorn. NorFA hoppas att så många enheter, institutioner och lärare som möjligt registrerar sina kurser, så att tjänsten blir en användbar gemensam portal för doktorander, universitetslärare och forskare i Norden och dess närområden.

Sökmotorn är av spidertyp, vilket innebär att texten på de registrerade sidorna är sökbar. Själva söktjänstens språk är engelska, men eftersom sökmotorn indexerar de webbsidor där kursen annonseras (på olika språk), bör detta beaktas vid valet av söktermer. För att underlätta sökningen av specifika kurser vore det mycket önskvärt att de som registrerar kurser i söktjänsten lägger in några relevanta nyckelord på engelska på kursens hemsida. På detta sätt kan söktjänsten blir ett nyttigt redskap i det nordiska forskarutbildningssamarbetet.

Gå till phdcourse.net
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her