SØKNADSFRIST 4. APRIL

26.10.2007
Fire av NordForsks årlige støtteordninger har søknadsfrist 4. april 2008.


Våren 2008 gjelder følgende søknadsfrister:

Forskernettverk: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskernettverk

Forskerkurs: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskerkurs

Nettverk av nasjonale Centres of Excellence: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale CoE

Nettverk av nasjonale forskerskoler: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale forskerskoler


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook