SØKNADSFRIST 4. APRIL

26.10.2007
Fire av NordForsks årlige støtteordninger har søknadsfrist 4. april 2008.
 SØKNADSFRIST 4. APRIL


Våren 2008 gjelder følgende søknadsfrister:

Forskernettverk: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskernettverk

Forskerkurs: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskerkurs

Nettverk av nasjonale Centres of Excellence: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale CoE

Nettverk av nasjonale forskerskoler: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale forskerskoler


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her