SØKNADSFRIST 4. APRIL

26.10.2007
Fire av NordForsks årlige støtteordninger har søknadsfrist 4. april 2008.
 SØKNADSFRIST 4. APRIL


Våren 2008 gjelder følgende søknadsfrister:

Forskernettverk: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskernettverk

Forskerkurs: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: NordForsk forskerkurs

Nettverk av nasjonale Centres of Excellence: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale CoE

Nettverk av nasjonale forskerskoler: 4. april 2008 klokken 16:00 (norsk tid)
Veiledning for søkere: Nettverk av nasjonale forskerskoler


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her