Sparket i gang helse og velferdsprogrammet

Sparket i gang helse og velferdsprogrammet

26.10.2015
NordForsks nordiske program for helse og velferd har i løpet av det siste året finansiert 11 prosjekter med nesten 200 millioner norske kroner. Da programmets kick-off gikk av stabelen i Oslo 22. oktober var de for første gang samlet, både for å presentere seg selv og å styrke samarbeidsmulighetene.

Kick-off for NordForsks helse og velferdsprogramBakgrun­nen for NordForsks helsesatsing har hele tiden vært å bedre folkehelsen i Norden gjennom å gjennom å få frem ny kunnskap som kan gi svar på de ulike utfordringene landene står overfor. Med dette utgangspunktet er forventingene derfor store til de 11 prosjektene som er finansiert gjennom totalt tre utlysninger.

Tre utlysninger på ett år

Den første utlysningen var på hele 140 millioner NOK, finansierte fem prosjekter, og tok for seg mekanis­mene og urettferdigheten som gjør at fordelingen av helse og velferd i Norden er ujevn. De to påfølgende utlysningene handlet om henholdsvis forskningsdrevet inno­vasjon (to prosjekter) og oppbyggingen av fellesnordiske registre og databaser for forskningsfor­mål (fire prosjekter).

Kick-offen fant sted i sentrale oslo-omgivelser på Aker brygge og samlet rundt 50 personer med tilknytning til programmet og de ulike prosjektene. Etter at NordForsk-direktør Gunnel Gustafsson hadde ønsket velkommen og snakket entusiastisk om prosjektenes høye kvalitet og NordForsks forventninger, tok Erland Hjelmquist, leder av programkomiteen til Nordisk program for helse og velferd over og introduserte de ulike prosjektene gjennom dagen.

Visjonær helsesatsing

Programkomiteleder Erland Hjelmquist og professor Johan Fritzell

Tidsriktig, modig og visjonært, var bare noen av ordene som ble brukt under presentasjonene for å beskrive NordForsks helse og velferdsprogram, og det var liten tvil om at prosjektene ivret etter å komme i gang med forskningen.

– Vår intensjon har hele tiden vært å få frem forskning som vil forbedre folkehelsen i Norden og produsere kunn­skap som kan gi politikere et bedre underlag til å føre god helsepolitikk. Vi er overbevist om at de 11 finansierte prosjektene vil gjøre nettopp dette og etter dagens strålende presentasjoner gleder vi oss til å følge dem videre, sier Erland Hjelmquist.

– Alle de finansierte prosjektene berører de store helse- og velferdsutfordringene Norden står overfor, og vi har stor tro på at de også vil bidra til å inspirere ny forskning, legger han til.

De 11 prosjektene i det nordiske programmet for helse og velferd

Klikk på prosjektets tittel for å se PowerPoint-presentasjonen

Andre presentasjoner fra kick-offen

Les mer om helse og velferdsprogrammet

Tekst og foto: Tor Martin Nilsen

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her