Speiler doktorgradsprogrammene

22.08.2006
Svenske Högskoleverket står bak en undersøkelse av forholdene for doktorgradsstudenter i Finland, Sverige, Irland og den spanske regionen Cataluña. Omstendighetene rundt doktorgradsprogrammene og organiseringen har innvirkning på kvaliteten, slås det fast.
Redaksjonen bak rapporten International Postgraduate Students Mirror kan fortelle at doktorgradsstudentene i hovedsak er fornøyd med programmene. Respondentene melder imidlertid at introduksjonsprogrammene ikke fungerte hensiktsmessig, og at de ikke gis god nok mulighet til å delta i styret av avdelingen der de er ansatt. Studentene etterlyser også bedre kontakt mellom programmene og arbeidsmarkedet, og innrømmer at de bekymrer seg for mulighet til videre karriere.

Les rapporten hos Högskoleverket.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her