Står din bolig i stormen?

Foto: Jan Erik Heggelund/Scanpix

Står din bolig i stormen?

03.01.2012
Stormen Dagmar viste oss nok en gang hvor sårbare vi er mot naturkreftene. Forsikringsselskapenes utbetalinger på grunn av flom og andre skader er i ferd med å stige. Hvordan kan vi som huseiere lære mer for å unngå skader på grunn av klimaendringer? Et nettsted som tar i bruk ny visualiseringsteknologi kan være løsningen.

Forskere og forsikringsbransjen slår seg nå sammen for å skape nye løsninger for hvordan vi kan tilpasse oss et klima i endring. I et nytt samarbeidsprosjekt vil de nordiske forsikringsselskapene If, Gjensidige, Trygg-Hansa/Codan og Tryg Forsikring og Toppforskningsinitiativets Nordic Centre of Excellence NORD-STAR skape et nettbasert verktøy som huseiere kan bruke til å undersøke sine muligheter for tilpasning til fremtidens klima.

Økende behov for tilpasning i Norden

I mange deler av Norden har vi de siste årene opplevd våte somre med oversvømmelser og flomskader. – Skadeutbetalingene våre har økt betydelig, og prognosene sier at de kommer til å øke enda mer i hele Norden i årene som kommer, forteller rådgiver Tom Anders Stenbro i Tryg Forsikring. - Derfor må forsikringsselskapene heretter jobbe enda mer aktivt med skadeforebygging både enkeltvis og sammen, men også i samarbeid med forskerne og huseierne.

Det nye verktøyet skal ta for seg eksponering for klimaendringer i de nordiske landene, og hvilke tiltak som kan gjøres for å tilpasse seg disse. Prosjektet starter med innsamling av data om sårbarheter og konsekvenser som følge av klimaendringene, i tillegg til informasjon om eiendomsverdi, forekomst og effekter av værrelaterte hendelser.

Hjelpemiddel for huseiere

– Tenk deg en familie som vurderer å bygge hus nær elvebredden. Vi skal lage et nettbasert visualiseringsprogram som blant annet kan fortelle dem om området er flomutsatt i dag, og hvordan det blir i fremtiden. Programmet skal også vise om det finnes tiltak som kan redusere faren for bygningsskader på grunn av f.eks. oversvømmelser eller erosjon, og det kan igjen få konsekvenser for forsikringspremien, forklarer klimaforskeren Bjørn-Ola Linnér ved Linköpings universitet i Sverige.

Dataverktøyet skal først og fremst utvikles for private huseiere, men dermed kan også andre grupper som for eksempel arealplanleggere og eiendomsforvaltere bruke det. – Dette er en todelt problemstilling, i den forstand at private huseiere kan gjøre mye for å beskytte sine egne eiendommer. Men det finnes også mange skader som bare kan forhindres med kommunale tiltak, som for eksempel å sørge for tilstrekkelig kapasitet på avløpsrørene. Både kommunene, bedriftene og de enkelte huseierne kan i det hele tatt bygge på mer “klimasmarte” måter, og det vil vi gjerne hjelpe dem med, oppsummerer Stenbro.

NORD-STAR (Nordic Centre of Excellence on Nordic Strategic Adaptation Research) finansieres innenfor Toppforskningsinitiativets delprogram Effektstudier og tilpasning til klimaendringer. Les mer om Toppforskningsinitiativet her

Kontaktinformasjon:

Tekst: Bjarne Røsjø, BR Media bearbeidet for web av Lisa H. Ekli
Foto:
Jan Erik Heggelund/Scanpix

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her