Starkt förtroende präglar det nordiska forskningssamarbetet

15.12.2011
Det nordiska forskningssamarbetet har väletablerade mekanismer och det finns ett starkt förtroendet länderna och institutionerna emellan. Detta skapar en unik bas för bl.a. common pot-finansierade forskningsprogram, konstaterar den högnivågrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för att utvärdera det nordiska forskningssamarbetet.
Starkt förtroende präglar det nordiska forskningssamarbetet

Kristin Clemet og Rolf Annerberg i Högnivågruppen, under Toppforskningsinitiativets årskonferanse i Oslo, november 2011. Foto: Terje Heiestad.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her