Start for Toppforskningsinitiativets første prosjekter

26.01.2010
De første prosjektene i det nordiske Toppforskningsinitiativet er nå klare. 10 prosjekter bevilges støtte innenfor delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” etter første utlysning. De ulike prosjektenes arbeid skal bidra til å øke vår kunnskap om effektene av klimaendringer, med et løsningsorientert fokus på hvordan vi best kan tilpasse oss i fremtiden. – Med disse nettverkene får vi en flott start, sier leder for programkomiteen, Mogens Henze.
 Start for Toppforskningsinitiativets første prosjekter
- Søknadene hadde alle en god kombinasjon av ekspertise, og de nettverkene som nå bevilges støtte lever alle opp til Toppforskningsinitiativets intensjoner, fortsetter Henze, som mener at dette vil kunne ha en betydelig innvirkning på utviklingen av nordiske forskningssamarbeid i de neste årene.

- Vi oppfordret søkerne til å involvere deltakere fra industri, politikere og samfunnsaktører i de nordiske nettverkene der det er relevant, og i mange av nettverksøknadene er en slik relasjonsbygging en viktig del, forteller programsekretær Simone Heinz i NordForsk. - I programperioden legger vi til rette for at kontaktflaten til interessentgruppen kan økes, for eksempel gjennom programkonferanser.

På bakgrunn av en evaluering av et panel bestående av fem ikke-nordiske eksperter, ble det 19. januar 2010 besluttet av den nordiske programkomiteen at ti prosjekter skal finansieres innenfor denne første utlysningen av midler:

• Climate and Biodiversity
Aarhus Universitet, Danmark

• NORDic CLimate change ADaptation research Network (NORDCLAD-Net)
Stockholm Environment institute (SEI), Sverige

• Nordic Network on Adaptive Management in relation to climate change (NONAM)
Meteorologiska Institutet, Finland

• Nordic Climate Mitigation, Adaptation and Economic Policies (N-CMAEP): establishing an interdisciplinary strategic approach for addressing solutions to the changing climate
Aarhus Universitet, Danmark

• Nordic Network for Climate Change, Adaptation, and Multilevel Governance (NORCAM)
CICERO Senter for klimaforskning, Norge

• Coastal Adaptation and Climate Change
DHI, Danmark

• People and ecosystems in a changing environment
University of Oulu, Finland

• Nordic Waterbirds and Climate Network – NOWAC
Aarhus Universitet, Danmark

• Interdisciplinary research: theories and applications in urban climate change adaptation
Høyskolen i Oslo, Norge

• Statistical Approaches to Regional Climate Models for Adaptation
Norsk regnesentral, Norge


Les mer om Toppforskningsinitiativet her
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her