Startskudd for Polaråret

25.01.2007
Startskuddet for International Polar Year 2007-2008 går i Paris 1. mars, og i tillegg blir det arrangementer i alle de nordiske landene. Populærvitenskapelige foredrag, kulturinnslag, kongelige høyheter og ishotell er blant ingrediensene.
I Danmark overværer Kronprins Frederik det forskertunge åpningsarrangementet som er resultatet av et samarbeid mellom Danmark, Grønland, Færøyene og Island. Og nå vanker det ekstra bevilgninger til dansk deltagelse i polaråret:
- Regjeringen har sammen med Dansk Folkeparti avtalt en markant styrkning av den danske deltagelsen i Det internationale Polaråret, hvor de øremerkede bevilgningene nesten femdobles fra 16 millioner DKK til 76 millioner over de kommende to år, opplyser Danmarks vitenskapsminister Helge Sander. Dette kommer i tillegg til de drøyt 40 millioner DKK som ble bevilget til arktisk forskning over statsbudsjettet.

Sverige innleder polaråret med arrangementer i ishotellet i Jukkasjärvi, mens i Norge samarbeider Oslo, Svalbard og Tromsø om åpningsprogrammer.

Dette er fjerde gangen det arrangeres polarår, og det er 50 år siden forrige gang. Mer enn 170 forskningsprosjekter involverer over 1000 forskere fra mer enn 60 land. Les mer på polarårets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her