Statistikk fra ERCs første utlysning – et nordisk perspektiv

06.11.2007
European Research Council (ERC) har presentert statistikk fra første runde i sin første utlysning: ”Starting Independent Researcher Grant”. Her presenteres noen interessante tall sett med nordiske øyne, og du kan laste ned hele ERC-rapporten.
 Statistikk fra ERCs første utlysning – et nordisk perspektiv
Utlysningen
ERCs ”Starting Grant” har som målsetning å støtte de mest fremragende unge forskerne i Europa i prosessen med å etablere seg som internasjonale forskningsledere. Utlysningen omfattet forskere fra alle vitenskapelige dispiliner og hadde søknadsfrist 25. april i år. Søkeren måtte ha 2-9 års postdoc-erfaring. ERC mottok 9 167 søknader. Av disse var det 8 794 søknader som oppfylte søknadskriteriene og ble evaluert i første trinn av prosessen. Alle de nordiske landene var representert ved hovedsøkere blant de evaluerte søknadene.

Målt som antall søknader per million innbyggere, kommer de nordiske landene høyt opp på statistikken. Sverige topper denne målingen; Finland ligger på tredje og Danmark på femte plass. Norge og Island er representert med omtrent like mange hovedøkere og plasserer seg litt over midten av tabellen.

De utvalgte
Av de 8 749 evaluerte søknadene gikk 559 videre til trinn to i søknadsbehandlingen. Målt i forhold til folketallet plasserer Norden som region seg bra også her: Blant de 20 landene som er reperesentert som ”vertsland” i denne gruppen, ligger Finland, Sverige, Danmark og Norge blant de ti sterkeste landene. Men i antall utvalgte søknader ligger de godt bak lederen Kypros.

Målt i antall utvalgte søknader per tusen forskere i landet, kommer imidlertid de nordiske landene dårligere ut. Kypros er suverent best også her. Sverige ligger på tiende plass, med Finland, Danmark og Norge på plassene 12, 14 og 15.

Les hele statistikken her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her