Sterk satsning på samfunnsforskning i Norden

21.06.2007
Danmark, Norge, Sverige og Finland investerer alle mer i samfunnsforskning enn EU-landene. Det er imidlertid store forskjeller de nordiske landene i mellom. Det er det også når det gjelder offentlige investeringer i forskning på fornybar energi, hvor Norge kommer dårligst ut.
 Sterk satsning på samfunnsforskning i Norden
Tidsskriftet Forskerforum tolker tall fra en NifuStep-rapport om offentlige FoU-investeringer (Arbeidsnotat 51/2006) i et nordisk perspektiv, og merker seg særlig forskjellene i prioriteringene innenfor to forskningsområder: samfunnsforskning og energiforskning.

Nordisk fokus på samfunnsforskning
Alle de nordiske landene satser sterkt på samfunnsforskning sammenliknet med EU-gjennomsnittet; men Danmark og Norge investerer signifikant mer i denne typen forskning enn for eksempel Sverige. Dette skyldes blant annet at Sverige prioriterer medisinsk forskning og militærteknologi. Norge har ikke den samme storindustrikulturen som i Sverige, og har tradisjonelt prioritert mindre teknologitung forskning i sterkere grad.

Nordens sinke innen fornybar energi
Tall fra det internasjonale energibyrået (IEA) viser at Norge er dårligst i Norden til å forske på fornybar energi. Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén, understreker at norske myndigheter de siste par årene har erkjent potensialet i fornybare energikilder, og sier at også Norge vil satse mer på slik forskning i årene som kommer.

(Forskerforum 6/07)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her