Sterk satsning på samfunnsforskning i Norden

21.06.2007
Danmark, Norge, Sverige og Finland investerer alle mer i samfunnsforskning enn EU-landene. Det er imidlertid store forskjeller de nordiske landene i mellom. Det er det også når det gjelder offentlige investeringer i forskning på fornybar energi, hvor Norge kommer dårligst ut.
 Sterk satsning på samfunnsforskning i Norden
Tidsskriftet Forskerforum tolker tall fra en NifuStep-rapport om offentlige FoU-investeringer (Arbeidsnotat 51/2006) i et nordisk perspektiv, og merker seg særlig forskjellene i prioriteringene innenfor to forskningsområder: samfunnsforskning og energiforskning.

Nordisk fokus på samfunnsforskning
Alle de nordiske landene satser sterkt på samfunnsforskning sammenliknet med EU-gjennomsnittet; men Danmark og Norge investerer signifikant mer i denne typen forskning enn for eksempel Sverige. Dette skyldes blant annet at Sverige prioriterer medisinsk forskning og militærteknologi. Norge har ikke den samme storindustrikulturen som i Sverige, og har tradisjonelt prioritert mindre teknologitung forskning i sterkere grad.

Nordens sinke innen fornybar energi
Tall fra det internasjonale energibyrået (IEA) viser at Norge er dårligst i Norden til å forske på fornybar energi. Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén, understreker at norske myndigheter de siste par årene har erkjent potensialet i fornybare energikilder, og sier at også Norge vil satse mer på slik forskning i årene som kommer.

(Forskerforum 6/07)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her